විනිවිද පෙනෙන නම්‍යශීලී Flim තිරය

නම්‍යශීලී චිත්‍රපට තිර යෙදුම්

  • නම්‍යශීලී විනිවිද පෙනෙන චිත්‍රපට තිරය

    නම්‍යශීලී විනිවිද පෙනෙන චිත්‍රපට තිරය

    Risingsun නම්‍යශීලී චිත්‍රපට තිරය ඉහළ විනිවිදභාවය, විචිත්‍රවත් වර්ණ සහ ඉහළ දීප්තිය සහිත නව ආකාරයේ dispaly තාක්ෂණයකි.තිරය ​​LED ​​ලාම්පු පබළු හිස් ස්ඵටික රෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි, සහ ලාම්පු පුවරුව විනිවිද පෙනෙන දැලක් සහිත විනිවිද පෙනෙන ස්ඵටික පටලයක් භාවිතා කරයි ...
    තවත් කියවන්න